יום ראשון, 6 בפברואר 2011

רום המדרגה: בבנייה, גובה מדרגה. המרחק האנכי בין שתי מדרגות סמוכות